Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Päivitetty 8.10.2018

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Mestareiden Saunan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Etheria / Mestareiden Sauna
Raastuvankatu 20, 53100, Lappeenranta
sähköposti: info@www.mestareidensauna.fi
Y-tunnus: 2927864-7

Yhteyshenkilö
Elina Tapioharju-Taimisto
Etheria
Hurmanmäentie 1, 45370, Valkeala

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään tilavuokrauksen ja laskutuksen toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen asiakassuhteeseen ja asiakkaan suostumukseen perustuen.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite, yritysasiakkaiden y-tunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjän itsensä antamat tiedot ja yrityksen julkiset rekisteritiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojauksen periaatteet
Tiedot on suojattu salasanoilla, palomuureilla ja muilla tavanomaisilla tietoturvatoimenpiteillä tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien tapojen mukaisesti.
Tietokantaan on pääsy vain Etherian yrittäjällä, Elina Tapioharju-Taimistolla sekä teknisellä tuella. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita.

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää omat tietonsa nähtäväksi ja vaatia virheellisten korjaamista. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat tiedot voidaan poistaa rekisteristä, mikäli lainsäädäntö ei sitä estä (esim. kirjanpitolaki). Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten, mutta henkilötietolain mukaisesti asiakkaalla on oikeus erikseen kieltää tietojen luovutus.

Kolmannen osapuolen palvelut
Emme luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti käytettäväksi kolmansille osapuolille.

Tiedottaminen tietomurroista
Tiedotamme mahdollisista tietomurroista kaikille asianosaisille ja tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Mahdolliset muutokset
Palvelumme ja lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.